Mattias Bäcklin

                          

                                                                                                

                                                                                                                                 Exoville   4:02 min

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                Filmen Exoville utspelar sig i en ruinstad där ekoxar vaknar till liv efter att ha bidat sin tid i underjorden. Insekterna är resultatet av en komplicerad utvecklingsprocess,
                                                            där de i sin mäktiga kroppshydda utgör det mest kostsamma stadiet av sin livscykel. Ekoxen är resultatet av en hänsynslös hunger där de i larvstadiet kan äta en hel
                                                               stubbe, för att sedan förpuppas i underjorden där de under fem års tid genomgår en förvandlingsprocess där en evolutionär soppa omorganiserar sig till färdig insekt.
                                                            Ståtliga, glänsande, tunga och laddade tar de sig sedan upp ur jorden till ekarnas kronor där de döms till att under en knapp månad leva som parningsprogrammerade
                                                        terminatorer med alla sinnen inställda på kraftmätning och sökande efter en partner, båda mål med lika oklar utgång. Städer är som människors exoskelett; ett skyddande
                                                        skal, men också en utsatt yta. Historiskt sett är staden ett värn och en manifestation av de kollektiva fördelarna av en fast flocktillvaro. Ekoxens biotop för de olika individerna
                                                      samman i en tät biotop som präglas av kampen för överlevnad och fortlevnad, likt dagens blanka städer där hårt rustade invånare strävar efter att bli vinnare i en oförlåtande
                                                       näringskedja. Invånarna i den urbana miljön är skapelsens mest kostsamma varelser, som rör sig i kodad konkurrens, vårdar dyrbara skal, vaksamma och fåfänga i s
                                                       ökandet efter närhet. En förtätad livsmiljö kräver sitt pris – en förtätad levnadsbana i en vördnadsbjudande fysisk uppenbarelse. När vi börjar närma oss robotik som en
                                                       slags vardagsteknologi påminns vi om skalbaggarnas kroppsbyggnad, leder och rörelsemönster: kanske var detta den första och mest sofistikerade teknologi vi kunde observera.

 

 

                                                                                                                                            se filmen >>>

 

 

                                                                 

 

  

                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                   Kommunalindie   4:56 min

                                                                                                                                                                                   manus,produktion.......Mattias Bäcklin

                                                                                                                                                                                  ljuddesign.......August Ekström

                                                                                                                                                                                  scenografi, co-script...... Tommy Dwane

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  Se filmen >>>  

 

 

               

                                                                                                                                                                                      Artjakt   1:56 min

 

                                                                                                                                      

                

                                                                                                                                                   se filmen >>>

 

                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  Jarlface      11:49 min                                                  

 

                                                                                                                                                              Idé, produktion....Mattias Bäcklin   

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                                                                         Ända sedan Brian de Palmas Scarface gick upp på biograferna 1983 har Tony
                                                                                                                                                         Montana, exilkubanen med blommig skjorta, berget av kokain på skrivbordet och
                                                                                                                                                           vapnet han kallar ”sin lilla vän” varit förebild för tusentals kriminella runt om i
                                                                                                                                                        världen. Svenska poliser brukar säga att det enda man kan vara säker på att finna vid
                                                                                                                                                        en husrannsakan hos kriminella är just filmen Scarface.
                                                                                                                                                        När Stefan Jarls ”De kallar oss mods” hade premiär 1968 orsakade den ett nationellt
                                                                                                                                                        trauma . Det var första gången svensken fick en inblick i en framväxande urban
                                                                                                                                                        subkultur med alkohol och droger.
                                                                                                                                                        När de två filmerna nu förs samman i Mattias Bäcklins märkvärdiga videohybrid
                                                                                                                                                       ”Jarlface” ställs frågan om den kriminella identiteten på sin spets. Den romantiserade
                                                                                                                                                        och den dokumentära bilden av kriminaliteten går i clinch med varandra. Den ena
                                                                                                                                                        belyser den andra och fångar de människor som hamnar utanför samhället i en lika
                                                                                                                                                        absurd som komisk belysning.
                                                                                                                                                         I första delen får vi bland annat följa Tony Montana i skepnad av Kenta som åker till
                                                                                                                                                        Hinseberg för att träffa sin mamma för att i nästa scen hamna på St:Göran efter en
                                                                                                                                                        överdos. I andra delen följer vi Kenta och stoffe i skepnader av Tony Montana och
                                                                                                                                                        kompanjonen Manolo i deras kriminella karriär.
                                                                                                                                                        Konstnären Mattias Bäcklin tilhör första generationen hiphoppare i Sverige och växte
                                                                                                                                                        upp med filmen Scarface på åttiotalet. När han tjugo år senare såg modstrilogin kände
                                                                                                                                                        han intuitivt att dom två filmerna måste föras samman.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                          Se filmen >>>

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                          

 

                                                                                                                                                                    Insektsdille  1:19 min

 

                                                                                                                                                                     idé, prod..............Mattias Bäcklin

                                                                                                                                                                       kamera..............Petter Kreuger

   

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                         Se film>>>

 

 


 

                                            

                                                                                                                                  Breaking E18

 

                                                                                                                                                                         Idé,produktion.....Mattias Bäcklin, NUG

                                                                                                                                                                                       Musik......NUG

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                          Se film >>>