Mattias Bäcklin

                   

                                                                                           

                                                                                                                                                                                Kopplingsstationer  lind, ek  120x150x25 cm

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                               Bronsfjärr 1,5 kg       

 

                                                                                                                                    
         

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      Gådd propp   ek,krut,motorsåg  50x60x20 cm

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                         rost    björk,motorsåg  

 


                                                                                                                     

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                      Armerad blues vid grönområde   betong, armeringsjärn   Örebro universitets konsthall 2015

 

 


                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   Tvärnit   garderobsbotten, eld, brons

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                       Dagsvärmare  brons 1,2 kg