Mattias Bäcklin

                                                                     

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                            old tjikko  screentryck 70x50 cm edition 40 

                                                                                                  

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                               Old rasmus screentryck 70x80 cm edition 40

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                               Kålfjärilskroppar serigrafi screentryck   70x100 cm

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                           Kålfjärilskroppar serigrafi  screentryck   100x70 cm

            

 

                                                                                                                        

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                             Drivande goliatbaggar  screentryck     100x210 

 

 

                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                    

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                     Kolliderande nattflyn  screentryck      100x210                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                   

                               

                                                                                                                  

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                     Dagsvärmare   3D utskrift

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                               Bananflugor   screentryck  70x100 cm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                Vittande samling   screentryck på glas, järnfilspån  90x50 cm

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                              Skallgång                              screentryck                       100x80 cm

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                          

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                   Dödskallefjärilar x 3          Screentryck och måleri på glas

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                               

 

 

 

                                     

    Tax                  screentryck      40x80 cm    edition 5

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

               

 

 

              

                

 

 

 

 

 

        

                                                                                                                       
 

                                                                                                                               Rapsbad under flugsvärm                                      screentryck                       100x80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                         Smärta under trollslända     screentryck       100x80 cm