Mattias Bäcklin

                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                     

 

 

                                                                                 


 

                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                      Långt innan man kan tala om naturskildringar måste man fråga sig om det är just natur som avbildas, bra för att man ser ett träd eller känner igen ett djur.
                                                                                                             Människor i den värld och tid där Mattias Bäcklin är verksam har nästan undantagslöst ett teatralt förhållande till naturen. Vi tror att den är vild, när den
                                                                                                             sträcker sig mellan två pendeltågsstationer, vi säger oss älska den, särskilt i sammanhang när vi söker en annan människa att älska, som i en kontaktannons.
                                                                                                             Vi behöver den, säger vi, och ger den en igenkännandets blick innan vi återgår till att förneka dess egentliga makt över oss.

                                                                                                            Bäcklin har i sin konstnärliga verksamhet funnit ett förhållningssätt där det handlar om att avbilda tid, inte natur. Växande, inte växter.
                                                                                                            Sopberg, sly, barn, grenverk, insekter – allt detta är ohjälpligt växande, spränger tiden framåt. Ibland ser vi såningsmän, ruiner, medeltida scener, lämningar
                                                                                                            av människans tafatta grymhet, alla dessa i spåren efter tidens krigare. I denna bildvärld finner vi nästan alltid vittnen, som precisa och lätta små ur; fåglar
                                                                                                            och insekter, en annan rörelse, ett annat perspektiv och en annan tidmätning än människans av steg tyngda tid. I vissa bilder kröker sig tiden, dagisbarn l
                                                                                                            ämnas ensamma på en apokalyptiskt övergiven lekplats, förvridna 1400-talsgestalter färdas våldsamt genom konsthistorien och materialiseras på en
                                                                                                            parkeringsplats framför en köplada. Denna berättelse om tid, mätt i naturens generativa kraft, skildras i bilder där övermäktiga distanser blyerts har
                                                                                                            tillytalagts, men den har också frammanats genom 3d-skrivare, träreliefer, glas och keramik, betong och formskum. I Bäcklins produktion finns också
                                                                                                            samtida brukskonst i form av musikvideor och animationer, samt filmljudcollage som splitsar och skarvar bildvärldar över stora kulturella avstånd.

                                                                                                            Bäcklin har genom sin sakliga natursyn gjort det möjligt att berätta en historia om mänskligheten, sedd ur ett postcivilisatoriskt perspektiv. Allt av
                                                                                                            människan skapat har kollapsat, och mänskligheten har tvingats till ödmjukhet inför naturen. I detta tillstånd försöker människan återskapa
                                                                                                            civilisationens forna storhet, men utan allt det som gjorde henne övermäktig och farlig. Minnet av ett proppskåp får snidas fram ur en stam.
                                                                                                            Insekter har tagit större proportioner och bestyckats med eld. Av skyskrapor återstår endast totem av timmer. Människor har återgått till att jaga
                                                                                                            under taffligt kamouflage. Överallt omkring henne råder större och längre cykler som påminner oss om vår förgänglighet och fåfänga. Man skulle
                                                                                                            ändå inte kalla detta tillstånd för naturens hämnd, det är en märklig frälsning som beståtts den mest aggressiva av arter, fortlevnad i en lågteknologisk
                                                                                                            mytologibaserad framtid, med svaga minnen av herravälde och spår av destruktiv infrastruktur. Det är fråga om en slags sci-fi-berättelser, ett gott slut
                                                                                                            för människan, eller rättare sagt en god början för en posthuman utveckling där människan jämställs med andra arter, i en värld där vi varken är numeriskt
                                                                                                            eller akademiskt överlägsna. Det är med djup kunskap som Bäcklin inte avbildar natur. Han laddar upp den till en berättelsebärande detaljgrad, men
                                                                                                            släpper därefter bomben som får olika tidsepoker och livsformer att läcka in i bilden. Som fågelskådare sedan barnsben, aktiv artinventerare och
                                                                                                            amatörentomolog, har konstnären all den observationsförmåga och kännedom som möjliggör ett skärpedjup bortom naturmotivet.  

                                                                                                             Bäcklin är född 1969 i Uppsala och är verksam i Stockholm

                                                                                                                                                                                                                                                                                Malin Zimm

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          News

 

                                                                                                                                                           Greatlakes filmfestival, Eire USA 21-29 september  2017

 

                                                                                                                                                          Konstnärshuset SKF, curator Celia Prado  Stockholm hösten 2018  Stockholm 

 

                                                                                                                                                          Bokrelease i samarbete med Björn Norberg  på dokument press 2018                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                          Ulvhälls skulpturpark 2018

 

                                                                                                                                                         Samling i förvandling, Uppsala konstmuseum  27 maj- 20 augusti  2017  >>>    

 

                                                                                                                                                  Going public Bagarmossen Skarpnäck , konstfack 31 maj - 8 juni 2017 >>>

 

                                                                                                                                                           Ljuslockaren  separat  curator Björn Norberg  Ulvhälls herrgård, Strängnäs 30 - 10 juni 2017     >>>

                                                                                                  

                                                                                                                                                            Bokrelease i samarbete med Björn Norberg  på dokument press 2018 >>>

                                                                   

                                                                                                                                                           Fylkingen, fly interzone 25 feb 2017  >>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                                                                         Med världen under oss, inköpta verk från gävleborgsregionen, Silvanum 6 dec - 17 feb 2017  >>>

 

                                                                                                                                                         Ahlbergshallen, separat  Östersund 4-19 mars 2017  >>>

 

                                                                                                                                                          Välfärdstatens gränssnitt, zimmhall i allkonstrummet mossutställningar 12-22 jan 2017 >>>

 

                                                                                                                                                         Liljevalchsvänner ateljebesök 15 feb 2017  >>>

 

                                                                                                                                                         SKF konstnärshuset stora galleriet, showroom grupp, Stockholm 5-9 oktober 2016 >>>

 

                                                                                                                                                        Med världen under oss, inköpta verk från Gävleborgs regionen, Galleri kulturkossan 7 oktober- 30 oktober 2016>>>

 

                                                                                                                                                        Inbjuden till KEX studio av curator in residence Björn Norberg för att presentera nya verk och vårt bokprojekt, Kunsthalle Exnergasse Wien 24 aug 2016 >>>

 

                                                                                                                                                        Svenska spel , Det nya museet, Sundbyberg med  Klas Eriksson  7 maj- 24 juni 2016 >>>

 

                                                                                                                                                       Tilldelad Stockholm stads ateljéstöd 2016 - 2018 >>>

 

                                                                                                                                                       Supermarket 2016, Skf konstnärshusets stipendiater 21-24 april  2016 >>>

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    Gästkritiker konstfack, Hållpunkter peder winding kandidatutställning  22 jan 2016

 

                                                                                                                                                        Djuren, grupp konstfrämjandet Bergslagen  9 jan-12 feb 2016

 

                                                                                                                                                        Tilldelad Clarence och Else Blums stipendium 2015 >>>

 

                                                                                                                                                       Kommunalindie visas på Directors Circle of shortfilms, Eire New York

 

                                                                                                                                                      Tilldelad konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium  2015

 

                                                                                                                                                       Medverkar i tidskriften Ailos nr 49 (hela numret) "Metamorfoser II"   >>>

 

                                                                                                                                                      "Djur i natur" grupputställning  Lindesbergs konsthall 26 juni-10 sept   2015

 

                                                                                                                                                      Tilldelad Stockholm stads kulturstipendium 2015  >>>

 

                                                                                                                                              Tilldelad  Konstakademiens fond Sigrid Lamms resestipendium  2015  >> 

 

                                                                                                                                                      Kommunalindie visas på New York Audience Now Filmfestival  2-7 maj 2015

 

                                                                                                                                                      Gästlärare på Hjo konstskola 22 april 2015

 

                                                                                                                                                     Tilldelad Härkekonstcentrums stipendium 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  "What you fear in this room stays in this room"  med Mikael Goralski tjärhovsgatan 19 Stockholm I:DI Gallery 2-5 april 2015 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   " Theories of development"    Örebro universitets konsthall 12 mars - 24 april 2015  >>> 

 

                                                                                                                                                      Kosmisk kastrering (avlägsnas med svart kroppsstrålning) CD  Satumaa kustantamo , Rönnells jan 3 14-16 2015  >>                                              

 

                                                                                                                                                   "Blottad skamvrå"  Grafik , Ålgården Borås   31 okt - 16 nov   >>>                                                                      

 

                                                                                                                                                      "Kommunalindie" (Societyindie)  prisnominerad på  Great lakes international filmfestival  18-30 sept 2014   >>>   

                     

                                                                                                                                                      Grafiktriennal XV   Uppsala konstmuseum (Katalog)   20 sept - 2 november 20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                              "På en armlängds avstånd"  Örebro konsthall  3-14 sept 2014   >>> 

 

                                                                                                                                                      "Restaurering av inre rum", Charlottenburgs gård Solna 29 aug - 7 sept 2014 >>>

 

                                                                                                                                                      "Gråzon 2000" , Gislaveds konsthall 12 juli - 24 aug  2014 >>>

                                                                                                                                                       recension i tidningen kulturen >>>                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      Svenska tecknare  "Kommunalindie"  förnominerad rörlig bild, Kolla 2014!  >>>                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        Högakusten Stipendiatutställning ,  Kramfors konsthall  14 juni- 14 aug 2014  >>>

 

                                                                                                                                                       Recension i konsttidningen volym   >>                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       "Crumbling moments" grupp    S.P.Gallery, Stockholm  15 maj 17-20-14 juni  2014  >>>     recension i omkonst                                                    

 

                                                                                                                                                        "IT moves" Art temlpe 1:85   Fridhemsvägen 3, Sverige   6-15 Juni   2014   >>>

 

                                                                                                                                                         Videogud 2014  "Kommunalindie",  smedjebacken   25 april  2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        Insektsdille, vårsalongen, Liljevalchs Stockholm 24 jan- 24 mars 2014  >>>

 

                                                                                                                                                       Breaking E18, Mattias Bäcklin & NUG   underbron, stockholm  24 & 25 jan 2014  >>> 

 

                                                                        En natt på industrigatan, kosmisk kastrering 2,   Malmö 23     nov 22-0100  2014 >>>

 

                                                                                                                                                      Civil olydnad: Breaking E 18, Art:screen Gislaveds konsthall  12 nov- 4 jan 2014 >>>

 

                                                                                                                                                     Politisk korrekthet 2.0, video, lilla galleriet ,Kulturhuset  Stockholm 24 okt-4 jan >> 

 

                                                                                                                                                       Avantgarde Urbano Tudela de navarra, Spanien   4-27 okt 2013 

       

                                                                        Kosmisk kastrering ,På resterna av en lekpark  ,Millenieparken, Sundbyberg 29 sept  2013  >>> 


                                                                                                                                                Juxtaposed  Art:screen IP,Växjö  21 sept-13 okt  >>>                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                         Konstnärsresidens i världsarvet Högakusten  23 aug-5 sept  2013

  

                                                                                                                                                       Föreläsning om 3-D printingens roll i mitt konstnärsskap, kungl konsthögskolan  3 juni 2013  >>>                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        Jarlface visas på Riche lillabaren 17-20 , 29 maj  2013  >>>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      Öppna ateljéer Kungl konsthögskolan skeppsholmen, stockholm, 23 maj - 6 juni 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       Rönells antikvariat, Bokrelease NUG med gemansamma verk 4-25 maj 2013   >>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                          Tilldelad högakustenstipendiet 2013   >>

 

                                                                                                                                                        Screenedscreening, grupputställning screentryck, kkh stockholm  7-14 april  201                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                      Mellanrummet kkh Andreas Fägersköld  & Mattias Bäcklin kungl. konsthögskolan , Stockholm  3 april-9 apri

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         Medverkan i kobra med plast och bronsinsekter 11:30 min in i programmet  >>>

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          Omkonst, recension  av utställningen "Deathrace >>   

                                                                                              

                                                                                                                                                  Illustrationsuppdrag för Stockholm Uncommom maps  >>                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                          "Deathrace "   Mattias Bäcklin&Nug   Centralgalleriet, Gävle  23 feb-6 april  2013   >>>

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                           " Screen screenings" grupputställning     mellanrummet     kungligakonsthögskolan    20-26 apr  20

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            Insektdille,Artjakt, Breaking E 18    screenings   konstbaren,   Moderna museet Stockholm  11 jan 2013   >>                                                                                                                                 

                                                                                          

                                                                                                                                                             Illustrations uppdrag för Sveriges ornitologiska förening (Rädda sånglärkan)  Diplomillustration  >>>

 

                                                                                                                                                Huset på toppen , Stockholm           21-23 sept  2012   >>>

 

                                                                                                                                                   Dortmund bodega Oslo  grupputställning          14-28 sept  2012   >>>            

                            

                                                                                                                                       music&arts Stockholm, skeppsholmen          3-5 aug 2012  

                                                                    

                                                                                                                                               Jarlface, en socialrealistisk hybrid video, grafik  S.P.G, Stockholm  7-16 juni      >>>     

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  Vårsutställning Kungl. konsthögskolan   31 maj- 17 juni   

 

                                                                                                                                                  Nordens ljus  grafik  2 juni-17 aug

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  video for white guide awards   2012               >>>         

                                                    

                                                                                                                                              Teckningar     Teatergalleriet, Uppsala  3 dec - 7 jan    2012    >>>

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            Artjakt ;Centralgalleriet, Gävle    1 okt - 29 okt    2011  >>>

 

                                                                                                                                                                Tilldelad ett-årigt arbetsstipendium från konstnärsnämnden    2011  

 

                                                                                                                                                                Jarlface , Kulturhuset   Stockholm  5 aug  17:00  >>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                Insects, houses and dinasours , Konstnärshuset SKF grafikgalleriet Stockholm   28 may- 16 juni   2011   >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                       

                                                                                                                                                               ManboyS.P.G gallery, Stockholm     16 feb - 16 mars    2011   >>>

                                                                                           

                                                                                                                                                                Black oak and Rotsystem with NUG at Lauritz graffiti auction    >>>                                                                                                        

                                                                   

                                                                                                                                                               Fågelstreck , Teckningsmuseet i Laholm     14 mars - 29 april    2011    >>>

 

                                                                                                                                                               Screening of Breaking E 18 , Zinebi art filmfestival, Bilbao spain  20-22 may  2010

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                Stipendieutställningen, konstakademien, Stockholm 2010   >> 

 

                                                                                                                                                             T2B  International artfilm festival ,  Athens  Greece  14-15 may 2010  >>> 

                                                                                 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            Artjakt, Songbird  Dokumentärfilmsfestival, Skövde konsthall  20-23 march 2010

 

                                                                                                                                                             Songbird  musikvideovideo till Theodor Jensen , S.P.G gallery  Stockholm   9 july- 23 july   >>>

  

                                                                                                                                                              Breaking E 18 ,Metagraffiti  Dokument press release 14 march 2009   >>>